Politik

Jeg har været politisk aktiv i mange år og har engageret mig på forskellige niveauer. Jeg har haft muligheden for at stille op til Folketinget hele tre gange. Første gang var i 2005 og igen i 2009, hvor jeg repræsenterede Centrum-Demokraterne. Mit tredje kandidatur var i 2019, hvor jeg stillede op for Kristendemokraterne.

Udover disse erfaringer har jeg dedikeret en stor del af min indsats til lokalpolitik. Oprindeligt engagerede jeg mig i partierne, jeg var medlem af, men siden 2010 har jeg fokuseret på lokalpolitik i en lokalliste, som jeg dannede sammen med en god ven.
Vi startede som Folkeflokken i 2009, og i 2016 ændrede vi navnet til Lokallisten Nyt Odense, som fortsat eksisterer og vil deltage i kommunalvalget i 2025.

Rent politisk føler jeg mig bedst tilpas med mine fødder solidt plantet i midten. Min tilgang til politik er centreret omkring vælgerne og borgerne, da det er dem, der har beføjelsen til at vælge mig. Dette betyder også, at jeg ikke bekender mig til de traditionelle ideologier, men ønsker at være med til at skabe de bedste rammer for alle.
Det er efter min opfattelse essensen af politik.

Mit værdigrundlag!
For mig handler politik om at skabe de bedste betingelser for alle mennesker. Derfor tager jeg udgangspunkt i “Menneskerettighedserklæringen fra 1949” som grundlag for mit politiske arbejde. Allerede i den første artikel finder vi fundamentet for vores handlinger:

“Alle mennesker er født lige i rettigheder og værdighed. De er udstyret med fornuft og samvittighed og bør handle mod hverandre i broderskabets ånd.”

Vi må heller ikke glemme vores egen Grundlov, som efter min opfattelse har været med til at skabe og forme det velfærdssamfund, vi har i dag.
Grundloven danner et solidt fundament for vores rettigheder og friheder, og det bør der altid værnes om.